Drie manieren waarop je een werknemer kunt ontslaan
Gepubliceerd op 26 december 2023
Ontslag na twee jaar ziekte met wederzijds goedvinden

Op het moment dat een werknemer 2 jaar ziek is geweest mag er bijna altijd meteen tot ontslag worden overgegaan. Ongeacht of de WIA beslissing al binnen is of niet. Er zijn twee manieren hoe het ontslag na twee jaar ziekte kan plaatsvinden: met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst of via een ontslagvergunning UWV. Hieronder lichten we beide situaties uitgebreid toe en geven we je nog wat extra tips mee.

Ontslag na 2 jaar ziekte met een ontslagvergunning UWV

Als een werknemer binnen 26 weken na 2 jaar ziekte volledig zou kunnen herstellen, dan kan een werkgever geen ontslagvergunning van het UWV krijgen. Als de werknemer absoluut niet volledig kan herstellen binnen 26 weken kan je wel een ontslagvergunning van het UWV krijgen. Het is goed om te weten dat wanneer de WIA beslissing nog niet binnen is, je wel al een ontslagvergunning van het UWV kan krijgen.

Wanneer je een ontslagvergunning bij het UWV wil aanvragen moet je aan een aantal eisen voldoen:

1. De werknemer moet 2 jaar ziek zijn

Dit is een logisch criterium. De werknemer moet 2 jaar ziek zijn (er wordt ook wel gesproken van 104 weken ziekte) voordat je deze officieel bij het UWV mag ontslaan. 

2. Er moet geen loonsanctie meer opgelegd kunnen worden

Een loonsanctie opleggen kan het UWV doen tot de 104 weken ziekte tenzij de WIA aanvraag te laat is ingediend (de WIA aanvraag moet uiterlijk in week 93 van de ziekte zijn ingediend door de werknemer). 

Voorbeeld: de WIA aanvraag is pas in week 96 ingediend. Dan mag het UWV tot week 107 (104 + 3 weken te laat) een loonsanctie opleggen. Vóór week 107 kan je dus geen ontslagvergunning van het UWV krijgen.

3. Er moet een rapport van de bedrijfsarts zijn dat maximaal 3 maanden oud is

In dit rapport van de bedrijfsarts moet duidelijk iets staan of een werknemer binnen 26 weken na de 2 jaar ziekte hersteld zou kunnen zijn. Als hier niet iets duidelijk in staat, wordt de ontslagvergunning altijd afgekeurd door het UWV. Zorg er daarom voor dat je altijd goed contact onderhoudt met de bedrijfsarts. Let erop dat het rapport niet ouder is dan 3 maanden én dat er echt heel duidelijk een uitspraak wordt gedaan of verwacht kan worden dat de werknemer binnen 26 weken na de 2 jaar ziekte hersteld zou kunnen zijn.

Sommige bedrijfsartsen willen of durven hier geen uitspraken over te doen in een rapport. In dat geval adviseren we om een andere bedrijfsarts te benaderen of deze het wel zou willen opstellen. Anders kan je simpelweg geen ontslagvergunning van het UWV krijgen. Dit betekent niet meteen dat het ontslag gepauzeerd moet worden. Sterker nog: we kunnen gewoon aan de slag met een ontslag via een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag na 2 jaar ziekte met een vaststellingsovereenkomst

Dit wordt ook wel een ontslag na twee jaar ziekte met wederzijds goedvinden genoemd. Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is namelijk alleen geldig als er twee handtekeningen onder staan (van werkgever en werknemer). Dit is dus ontslag met wederzijds goedvinden. 

Een werknemer mag altijd na 2 jaar ziekte meewerken aan een VSO. Ongeacht of de werknemer verwacht te herstellen binnen 26 weken. Als de werknemer zelf een ontslag wil, mag deze altijd een VSO tekenen. De VSO is dus eigenlijk voor beide partijen een veel fijnere vorm van ontslag na 2 jaar ziekte met wederzijds goedvinden.

In een vaststellingsovereenkomst mag men afspreken wat men wil. Toch heeft een werknemer die na 2 jaar ziekte uit dienst gaat bepaalde rechten. De wettelijke transitievergoeding dient te worden betaald aan de werknemer en wordt ook vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Helaas zien wij in de praktijk veel fouten die worden gemaakt in de berekening van de transitievergoeding. Wij kunnen de transitievergoeding op de juiste manier voor je berekenen. Je ontvangt de wettelijke transitievergoeding tot 2 jaar ziekte gewoon terug van het UWV, dus het kost je niets extra’s als je dit goed berekend en aan je werknemer uitkeert. Het getuigt alleen van goed werkgeverschap en het beste met je werknemer voor hebben. 

Recht op transitievergoeding bij een ontslag na 2 jaar ziekte

Een werknemer heeft na 2 jaar ziekte recht op de transitievergoeding tot het moment van uitdiensttreding. Wacht je dus met ontslag, dan bouwt de werknemer een hogere wettelijke transitievergoeding op, welke je maar tot moment 104 weken ziekte terug krijgt van UWV. Je doet er dus goed aan om je werknemer tijdig direct te ontslaan wanneer het kan. Wel is het belangrijk hoe je dit doet, hoe je communiceert en overkomt om de gemoederen prettig en fijn te houden. Communicatie tijdens het hele 2 jaar ziekteproces is gewoon super belangrijk.

Let op: er wordt onterecht vaak gedacht dat je na 2 jaar ziekte altijd een ontslagvergunning bij het UWV moet aanvragen omdat je anders de wettelijke transitievergoeding niet gecompenseerd krijgt van het UWV. Dit is onjuist. Als je een werknemer na 2 jaar ziekte met een VSO ontslaat, ontvang je ook gewoon de compensatie van de wettelijke transitievergoeding van het UWV, mits je voldoet aan alle eisen. Je hebt dus niet per sé een ontslagvergunning nodig.

Wettelijke verlofuren bij een ontslag na 2 jaar ziekte

Daarnaast dienen ook de wettelijke verlofuren uitbetaald te worden. Ook deze verlofuren dienen juist berekend te worden. Zo mag wettelijk verlof niet zomaar komen te vervallen wanneer je werknemer niet in staat was om ze op te nemen door bijvoorbeeld ziekte. Ook hier is het weer belangrijk dat je in gesprek blijft en gaat omtrent verlofuren. Wist je dat een werknemer recht heeft op een verlofuur met de waarde van een normale werkdag? In de praktijk worden veel verlofuren tegen het kale brutoloon uitbetaald, dit is onjuist. De werknemer heeft recht op het bruto uurloon inclusief diverse componenten zoals 8% vakantiegeld, 13de maand etc. De vraag is hoe je salarisadministratie dit ingericht heeft. Wij kunnen je hier ook bij helpen.

Een gedeeltelijk ontslag na twee jaar ziekte

Het is ook mogelijk om je werkgever gedeeltelijk te ontslaan na twee jaar ziekte. Of dit slim is hangt af van het contract, de WIA beslissing, of je een urenwijziging wil doorvoeren of over wil gaan naar een vrijwilligerscontract. Lees alle mogelijkheden en voorwaarden in dit blog: hoe werkt een gedeeltelijk ontslag na twee jaar ziekte.

Fouten bij een ontslag na twee jaar ziekte met wederzijds goedvinden

Er kan zo veel fout gaan bij een ontslag na 2 jaar ziekte met wederzijds goedvinden aan de werkgeverskant. We hebben regelmatig werkgevers aan de telefoon die eigenlijk geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Sommige werkgevers proberen de werknemer met alle goede bedoelingen tegemoet te komen door 100% salaris door te blijven storten. Echter weten ze niet dat ze de werknemer hiermee in grote problemen brengen omdat de werknemer gewoon zijn WIA-uitkering kwijt kan raken. Ga niet zelf aanrommelen met een 2 jaar ziekte ontslag en neem gratis en vrijblijvend contact met ons op zodat wij je kunnen helpen met het berekenen en opstellen van alle documenten en kunnen voorzien van advies. 

Hulp bij de WIA

De naderende WIA keuring is slopend en doodeng voor zieke werknemers. Iemand anders gaat iets over jou vinden, over jouw ziekte en of je weer kan herstellen. Veel werknemers zien de WIA keuring ook helemaal niet zitten en kijken hier als een berg tegenop. Het gaat ook over de financiële toekomst, wat echt geen vetpot is. 

Wil je echt het beste voor je werknemer? Wij adviseren werkgevers altijd om je zieke werknemer op de WIA hulp te wijzen. Dit is een online cursus waarbij de werknemer wordt begeleid in alles omtrent de WIA: de aanvraag, de keuring en de beslissing. In de belangrijke weken worden er actie-alert mails gestuurd om ervoor te zorgen dat de documenten tijdig bij het UWV worden aangeleverd, waar jij als werkgever ook baat bij hebt. Zo weet je zeker dat de aanvraag tijdig wordt gedaan en kan er niet na 104 weken ziekte nog een loonsanctie worden opgelegd. 

De WIA hulp geeft de werknemer rust en zekerheid dat deze kloppende en actuele informatie over de WIA terug kan vinden. Tegelijkertijd hoef jij je niet te verdiepen in de WIA, hoef je niet de vragen op te zoeken of het antwoord schuldig te blijven en weet je dat je werknemer goed geholpen wordt. Dit scheelt jou ook enorm veel tijd, die je kan steken in het runnen van het bedrijf. Wijs je werknemer op de Zorgeloos richting WIA en ontslag cursus zodat deze zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. Dit zal jullie allebei enorm goed doen.

Linda & Willianne van Ontslaghulp voor werkgevers

Willianne & Linda

Een ontslag kan snel rond zijn met de juiste aanpak! Onze ervaring is dat hoe beter het ontslag aan de voorkant wordt aangepakt hoe sneller een ontslag voor beide partijen (vaak ook goedkoper) rond komt. En hier willen we je graag bij gaan helpen. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Het ontslag van een werknemer op de juiste manier afhandelen?

Zo kan je van je werknemer af zonder dossier | E-book Ontslaghulp voor Werkgevers

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.