Gepubliceerd op 10 april 2023
Hoe werkt een (gedeeltelijk) ontslag na 2 jaar ziekte?

Door achterstanden bij het UWV zitten veel werkgevers met hun handen in het haar. Kan je deze werknemer nu wel of niet ontslaan en wanneer? Hoe zit het dan precies met een gedeeltelijk ontslag? In deze blog leggen we je precies uit hoe het werkt met een (gedeeltelijk) ontslag na 2 jaar ziekte.

Zieke werknemer na 2 jaar ontslaan

Een ontslag is nooit leuk. Voor zowel de werkgever als de werknemer levert het vaak veel stress en ongemak op. Des te belangrijker is het om het ontslag meteen goed aan te pakken. Een zieke werknemer na 2 jaar ontslaan kan via diverse wegen.

Ontslag na 2 jaar ziekte kan op 2 manieren

 1. Middels een vaststellingsovereenkomst (VSO). Dit heet ook wel het ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer stellen een VSO op en zetten daar alle afspraken in. Deze VSO moet voldoen aan bepaalde juridische eisen zodat er een juridisch kloppend ontslag tot stand komt. 
 2. Middels de UWV ontslagvergunning. Er moet dan een uitspraak van de bedrijfsarts zijn waarin staat dat werknemer niet binnen 26 weken kan herstellen EN er moet geen loonsanctie meer opgelegd kunnen worden OF de WIA beslissing moet al binnen zijn.

De vaststellingsovereenkomst bij ontslag na 2 jaar ziekte

Beide willen de VSO:

Wanneer de wachttijd van 2 jaar ziekte voorbij is en er geen loonsanctie meer opgelegd kan worden, kan de werkgever de werknemer in principe ontslaan. Wanneer beide partijen dit graag willen is dit de beste optie. In veel gevallen kan dit ook al wanneer de WIA beslissing er nog niet is. Overleg wel altijd met ons zodat wij alles nog kunnen checken.

Werknemer heeft een keuze:

Wanneer de werknemer mogelijk binnen 26 weken nog kan herstellen, dan krijgt de werkgever geen UWV ontslagvergunning. De werknemer heeft daarmee de keuze of deze wel of niet aan de VSO wilt meewerken. 

Werknemer heeft een voordeel bij blijven:

Met sommige WIA-beslissingen kan het voor een werknemer slim zijn om een ontslag tegen te houden. Stel de werknemer heeft een bepaalde gedeeltelijke WIA-afkeuring waarbij deze binnen een X aantal maanden moet zorgen dat deze zelf  €XXXX,- aan restverdiencapaciteit moet gaan verdienen. Lukt dit niet dan keldert de werknemer enorm in WIA-uitkeringshoogte. 

Dit gaat vaak gepaard met allemaal beperkingen en klachten. Hierdoor kan het voor de werknemer lastig zijn een nieuwe werkplek te vinden. Als de werknemer dan de keuze heeft en een ontslag kan tegenhouden dan kan dit verstandig zijn. Op het moment dat er weer re-integratie mogelijkheden zijn voor de werknemer, dan kan deze re-integreren bij de werkgever. Nadeel is wel dat de werknemer dan geen wettelijke transitievergoeding krijgt omdat die niet met ontslag gaat. 

Na 2 jaar ziekte verschil van inzicht niet mogelijk:

Soms zijn er werkgevers die een VSO wegens verschil van inzicht willen aanbieden. Of dit nog vlak voor 104 weken ziekte willen doen. Dit kan absoluut niet wanneer de werknemer naar de WIA keuring gaat wegens serieuze klachten en/of ziektes. De reden van ontslag in de VSO is bijna altijd 2 jaar ziekte. Wil je tijdens langdurige ziekte een VSO verschil van inzicht aanbieden, overleg dan altijd met ons. 

Voordelen van de VSO bij een ontslag na 2 jaar ziekte

 • Je hoeft geen opzegtermijn te hanteren. Je hoeft dus geen extra transitievergoeding uit te betalen.
 • 2 handtekeningen zijn een gegarandeerd ontslag. 
 • Je zit niet met achterstanden bij het UWV. 
 • Vandaag tekenen is vandaag rond. De VSO is dan vaak ook sneller geregeld. Dit is voor allebei de partijen fijner.

De ontslagvergunning UWV voor een ontslag na 2 jaar ziekte

Gedeeltelijk ontslag niet mogelijk:

Een gedeeltelijk ontslag na 2 jaar ziekte kan niet via de ontslagvergunning bij het UWV. Hier kan je enkel een 100% ontslag aanvragen voor het volledige dienstverband van de werknemer. Als je een gedeeltelijk ontslag na 2 jaar ziekte wilt, kan dit alleen via de vaststellingsovereenkomst, die hieronder wordt behandeld.

Ontslagvergunning terwijl WIA er nog niet is:

Een ontslagvergunning aanvragen terwijl er nog geen WIA beslissing is, is mogelijk. Men kijkt dan of er nog een loonsanctie opgelegd kan worden. Als dit niet het geval is, dan kunnen ze een ontslagvergunning onderzoeken. Ze checken eerst of er een rapport van de bedrijfsarts is. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Is deze wel ouder dan 3 maanden dan wordt je aanvraag direct afgekeurd. In dit rapport van de bedrijfsarts moet expliciet staan dat de werknemer binnen 26 weken niet kan herstellen. 

Nadelen UWV ontslagvergunning

 • Er zijn grote achterstanden. Dit zorgt voor vertraging bij de beslissing of het ontslag tot stand mag komen. 
 • Er zijn specifieke eisen voor goedkeuring. 
 • De werknemer moet instemmen. Er is dus geen garantie tot ontslag. 
 • Je bent verplicht een opzegtermijn te hanteren. Hierover bouwt de werknemer extra transitievergoeding op.

Hoe werkt een gedeeltelijk ontslag na 2 jaar ziekte?

Een gedeeltelijk ontslag kan enkel middels een VSO tot stand komen. De werkgever moet een gedeeltelijk ontslag doorvoeren en een naar rato transitievergoeding berekenen over het stuk dat iemand uit dienst gaat. Er worden helaas ontzettend veel fouten gemaakt in de berekening van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Dit zorgt vaak voor frustratie en een slecht beeld van de werkgever terwijl dit vaak onbedoeld was.

De finale kwijting moet enkel over het stuk dat iemand uit dienst gaat. Het is slim om te checken wat men met het restant verlofsaldo doet: nu uitbetalen zodat dit niet verrekend wordt met de WIA uitkering van werknemer. 

Wat wij belangrijk vinden is dat bij een gedeeltelijk ontslag na 2 jaar ziekte veel keuzes te maken zijn waar voor- en nadelen aan vast kunnen zitten. Dit kunnen voor- of nadelen voor werkgever zijn of juist voor werknemer. Schakel altijd de hulp in van een ontslagexpert zodat de goede bedoeling ook echt goed uitpakt voor beide partijen. Neem vrijblijvend en gratis contact met ons op voor het beste advies omtrent ontslagzaken.

Extra tips voor ontslag na 2 jaar ziekte

We zien geregeld werkgevers met goede bedoelingen keuzes maken die helemaal verkeerd en onhandig uitpakken voor zichzelf of voor de werknemer. Met alle gevolgen en risico’s van dien. 

 • Betaal het loon niet langer door na 2 jaar ziekte (tenzij je een loonsanctie krijgt of een derde ziektejaar loondoorbetaling kent). Stop je loondoorbetaling wanneer dit mag want de terugbetalingen zijn enorm vervelend voor beide partijen. 
 • Adviseer je werknemer het WIA voorschot aan te vragen. Deze is hier speciaal voor gemaakt. 
 • Bedenk of het slim is de werknemer nog gedeeltelijk te behouden. Nu krijg je volledige transitievergoeding voor alles. Hoe dit over een aantal maanden zal zijn, als het toch verslechterd is, is nog niet met zekerheid te zeggen. 
 • Mensen met een IVA gedeeltelijk in dienst houden is vaak niet slim. Een vrijwilligersovereenkomst is in dit geval beter. 
 • Zorg dat je begrijpt wat een bepaalde WIA-uitkering inhoudt zodat je de juiste beslissingen met je werknemer neemt over een gedeeltelijk ontslag na 2 jaar ziekte. 
Linda & Willianne van Ontslaghulp voor werkgevers

Willianne & Linda

Een ontslag kan snel rond zijn met de juiste aanpak! Onze ervaring is dat hoe beter het ontslag aan de voorkant wordt aangepakt hoe sneller een ontslag voor beide partijen (vaak ook goedkoper) rond komt. En hier willen we je graag bij gaan helpen. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Het ontslag van een werknemer op de juiste manier afhandelen?

Zo kan je van je werknemer af zonder dossier | E-book Ontslaghulp voor Werkgevers

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.