Hoe werkt een (gedeeltelijk) ontslag na 2 jaar ziekte?

Door de achterstanden bij het UWV zitten veel werkgevers met hun handen in het haar. Kunnen ze de werknemer nu wel of niet ontslaan en wanneer? En hoe zit het dan met een gedeeltelijk ontslag? In deze blog leggen we je meer uit. 

Ontslag na 2 jaar ziekte kan op 2 manieren:

  1. Middels een vaststellingsovereenkomst de VSO ook wel het ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer stellen een VSO op en zetten daar alle afspraken in. Deze VSO moet voldoen aan bepaalde juridische eisen zodat er een juridisch kloppend ontslag tot stand komt. 
  2. Middels de UWV ontslagvergunning. Er moet dan een uitspraak van de bedrijfsarts zijn waarin staat dat werknemer niet binnen 26 weken kan herstellen EN er moet geen loonsanctie mer opgelegd kunnen worden OF de WIA beslissing moet al binnen zijn. 

De vaststellingsovereenkomst:

Beide willen de VSO:

Wanneer de wachttijd van 2 jaar ziekte voorbij is en er geen loonsanctie meer opgelegd kan worden, kan de werkgever de werknemer in principe gaan ontslaan. Zeker wanneer beide partijen dit gewoon graag willen. Dit kan dus ook in veel gevallen wanneer de WIA beslissing er nog niet is. Overleg dan altijd met ons. 

Werknemer heeft een keus:

Wanneer de werknemer mogelijk binnen 26 weken nog kan herstellen dan zou de werkgever geen UWV ontslagvergunning krijgen en daarmee zou de werknemer een keus hebben of die wel of niet aan de VSO wilt meewerken. 

Werknemer voordeel bij blijven:

Met sommige WIA-beslissingen kan het voor een werknemer slim zijn om een ontslag tegen te houden. Stel je hebt een bepaalde gedeeltelijke WIA-afkeuring waarbij je binnen X aantal maanden moet zorgen dat je zelf  €XXXX,- aan restverdiencapaciteit moet gaan verdienen, omdat de werknemer anders enorm keldert in WIA-uitkeringshoogte. Vaak met allemaal beperkingen en klachten kan het voor de werknemer lastig zijn een nieuwe werkplek te vinden. Als de werknemer dan de keus heeft en een ontslag kan tegenhouden dan kan dit verstandig zijn omdat je op het moment dat er weer re-integratie mogelijkheden zijn je deze kan ‘eisen’ bij je werkgever. Nadeel is wel dat de werknemer dan geen wettelijke transitievergoeding krijgt omdat die niet met ontslag gaat. 

Na 2 jaar ziekte verschil van inzicht niet mogelijk:

Soms zijn er werkgevers die een VSO wegens verschil van inzicht willen aanbieden. Of dit nog vlak voor 104 weken ziekte willen doen. Dit kan absoluut niet wanneer de werknemer serieus naar de WIA keuring gaat en moet gaan wegens serieuze klachten en/of ziektes. De reden van ontslag in de VSO is bijna altijd 2 jaar ziekte. Wil je tijdens langdurige ziekte een VSO verschil van inzicht aanbieden, overleg dan altijd met ons. 

De ontslagvergunning UWV:

Gedeeltelijk ontslag niet mogelijk:

Een gedeeltelijk ontslag kan niet via de ontslagvergunning bij het UWV. Hier kan je enkel een 100% ontslag aanvragen voor het volledige dienstverband van de werknemer. 

Ontslagvergunning terwijl WIA er nog niet is:

Een ontslagvergunning aanvragen terwijl er nog geen WIA beslissing is, is mogelijk. Men kijkt dan of er nog een loonsanctie opgelegd kan worden. Als dit niet het geval is, dan kunnen ze een ontslagvergunning onderzoeken. Ze kijken dan of er een rapport van de bedrijfsarts is. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Is deze wel ouder dan 3 maanden dan wordt je aanvraag direct afgekeurd. In dit rapport van de bedrijfsarts moet expliciet staan dat de werknemer binnen 26 weken niet kan herstellen. 

Nadeel UWV ontslagvergunning:

Achterstanden zorgen voor vertraging. Specifieke eisen voor goedkeuring. Werknemer moet instemmen, dus geen garantie tot ontslag. Je bent verplicht een opzegtermijn te hanteren waarover de werknemer recht tot extra transitievergoeding opbouwt. 

Voordelen van de VSO:

Je hoeft geen opzegtermijn te hanteren waarover nog extra transitievergoeding recht wordt opgebouwd. 2 handtekeningen zijn een gegarandeerd ontslag. Je zit niet met achterstanden bij het UWV. Vandaag tekenen is vandaag rond. De VSO is dan vaak ook sneller geregeld. 

Hoe werkt een gedeeltelijk ontslag?

Een gedeeltelijk ontslag kan dus enkel middels een VSO. Werkgever moet dan een gedeeltelijk ontslag doorvoeren en een naar rato transitievergoeding berekenen over het stuk dat iemand uit dienst gaat. Er worden helaas ontzettend veel fouten gemaakt in de berekening transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Dit zorgt vaak voor frustratie en een slecht beeld van de werkgever terwijl dit vaak helemaal niet expres was.

De finale kwijting moet ook enkel over het stuk dat iemand uit dienst gaat. Het is slim om te kijken wat men met het restant verlofsaldo doet, nu uit betalen zodat dit niet verrekend wordt met de WIA uitkering van werknemer. 

Wat wij belangrijk vinden is dat bij een gedeeltelijk ontslag na 2 jaar ziekte veel keuzes te maken zijn waarvoor en nadelen aan vast kunnen zitten. Dit kunnen voor- of nadelen voor werkgever zijn of juist voor werknemer. Schakel altijd hulp in van een ontslagexpert zodat de goede bedoeling ook goed uitpakt voor beide partijen. 

Extra tips:

We zien geregeld werkgevers met goede bedoelingen die keuzes maken die helemaal verkeerd en onhandig uitpakken voor zichzelf of voor de werknemer. Met grote gevolgen en risico’s van dien. 

  • Betaal het loon niet langer door na 2 jaar ziekte (tenzij je een loonsanctie krijgt of een derde ziektejaar loondoorbetaling kent). Stop je loondoorbetaling wanneer dit mag want de terugbetalingen zijn een kriem voor beide partijen. 
  • Adviseer je werknemer het WIA voorschot aan te vragen. Deze is hier speciaal voor gemaakt. 
  • Bedenk goed of het slim is de werknemer nog gedeeltelijk te behouden. Nu krijg je volledige transitievergoeding voor alles. Hoe dit straks over een aantal maanden zal zijn, als het toch verslechterd is, is nog niet met zekerheid te zeggen. 
  • Mensen met een IVA gedeeltelijk in dienst houden is vaak niet slim. Vaak is een vrijwilligersovereenkomst slimmer. 
  • Zorg dat je begrijpt wat een bepaalde WIA-uitkering inhoudt zodat je de juiste beslissingen met je werknemer neemt over een gedeeltelijk ontslag. 

Hulp nodig bij je ontslag:

Werkgevers ontslaghulp www.ontslaghulpvoorwerkgevers.nl

Werknemers ontslaghulp www.lindasresources.nl