Gepubliceerd op 22 april 2024
Ziek uit dienst of beter melden, wat te doen bij ontslag?

Je werknemer is ziek en gaat uit dienst. Moet je werknemer dan ziek uit dienst of ga je deze beter melden? Zit hier nog een verschil in tussen een vast contract (onbepaalde tijd) en een tijdelijk contract? Ja, dit is een heel groot verschil en zeker van belang. Hieronder leggen we je uit of je werknemer ziek uit dienst moet gaan of dat je deze beter dient te melden voor het ontslag. 

Vast contract: gaat mijn werknemer ziek uit dienst of moet ik deze beter melden?

Je werknemer is ziek maar wilt wel graag uit dienst. Dit is een situatie die we vaak zien bij werkgerelateerde ziekte zoals burn-out en overspannenheid. Officieel moet je volgens de Wet Verbetering Poortwachter je werknemer voor 2 jaar begeleiden in de ziekte en er alles aan doen om deze te laten re-integreren. Toch merken sommige werknemers (en werkgevers ook) al snel dat re-integreren het niet meer gaat worden en dat het beter is om met ontslag te gaan.

Dan is er de mogelijkheid om samen een vaststellingsovereenkomst (VSO) op te stellen. Dit is dan een ontslag wegens verschil van inzicht. Bij dit ontslag is het van cruciaal belang dat de werknemer zich beter meldt voordat de  VSO wordt getekend. Je werknemer gaat uit dienst terwijl deze beter gemeld is, en heeft dan recht op een WW.

Ziek uit dienst of beter melden met een tijdelijk contract?

Bij werknemers met een tijdelijk contract ligt dit anders. Een tijdelijk contract mag altijd niet verlengd worden. Wat niet mag, is ziekte of zwangerschap als reden van het niet verlengen opgeven. Zeg daarom nooit tegen je werknemer dat dit de reden is van het niet verlengen van het tijdelijk contract. Bij een tijdelijk contract kan het dus voorkomen dat je werknemer ziek uit dienst gaat. Je moet in dit geval altijd een ziek uit dienst melding doen bij het UWV. Deze ziek uit dienst melding moet uiterlijk op de laatste dag van het lopende dienstverband binnen zijn bij het UWV, anders riskeer je een fikse boete.

Wat we soms zien is dat werknemers zich snel ziek gaan melden wanneer het tijdelijke contract niet verlengd wordt, zelfs als ze daarvoor dus niet ziek waren. Het is zaak om dan zo snel mogelijk een bedrijfsarts erbij te betrekken. Alleen de bedrijfsarts kan constateren of de werknemer zich wel of niet terecht ziek meldt en hier een rapport over schrijven.

De premie ziektewet en WGA

Wanneer je werknemer ziek uit dienst gaat heeft dit invloed op de premie ziektewet en WGA. De premies ziektewet en WGA worden beïnvloed door de instroom in de ziektewet en WIA vanuit jouw bedrijf. Deze premies zijn bedoeld om de kosten van de uitkeringen te dekken die worden verstrekt aan werknemers die ziek uit dienst gaan. De hoogte van deze premie kan worden beïnvloed door het aantal werknemers dat ziek uit dienst gaat en de duur van hun ziekteverlof. Hoe meer werknemers recht hebben op een Ziektewetuitkering, hoe hoger de premie voor de werkgever kan zijn.

Het kan alsnog financieel aantrekkelijker zijn om van een langdurig zieke het tijdelijke contract niet te verlengen. Om te beslissen of een contract wel of niet verlengd dient te worden, zal je alle aspecten tegen elkaar moeten afwegen. Elke situatie is maatwerk. Neem gratis en vrijblijvend contact op om alle mogelijkheden te ontdekken.

Binnen een maand na uitdiensttreding ziekmelding

Wanneer een werknemer binnen 28 dagen na uitdiensttreding toch ziek wordt, zal je als werkgever hier ook premies over moeten betalen. In veel contracten staat tegenwoordig dat de werknemer verplicht is om een ziekmelding binnen 28 dagen na uitdiensttreding te melden. Zo ben je als werkgever goed op de hoogte en weet je voor welke werknemer premies doorbelast gaan worden. Hier krijg je achteraf dan geen gezeur over. In dit geval mag je je als werkgever dus ook nog steeds bemoeien met de re-integratie en de ex-werknemer helpen om te re-integreren. Dit kan je bijvoorbeeld doen door de ex-werknemer op te roepen voor de bedrijfsarts. Lees hier meer informatie over ziekmelding na ontslag.

Samenvatting: wanneer iemand ziek uit dienst of beter melden?

Je werknemer ziek uit dienst melden doe je dus alleen wanneer je een tijdelijk contract niet verlengt. De reden waarom je het tijdelijk contract niet verlengt mag nooit ziekte of zwangerschap zijn, maar je mag een zieke of zwangere werknemer dus wel degelijk niet verlengen. Het beter melden van je werknemer doe je dus alleen wanneer je een VSO wegens verschil van inzicht tekent.

De uitzondering hierop is het volgende: jij en je werknemer hebben samen een VSO getekend met als uitdienstdatum de laatste dag van de volgende maand. Een paar dagen voor de uitdienstdatum wordt je werknemer ineens (ernstig) ziek. Je werknemer gaat dan nog steeds uit dienst, de VSO is immers getekend en blijft gewoon geldig. Echter gaat je werknemer in dit geval wel ziek uit dienst. Ook hiervoor moet je als werkgever een ziek uit dienst melding doen bij het UWV.

Linda & Willianne van Ontslaghulp voor werkgevers

Willianne & Linda

Een ontslag kan snel rond zijn met de juiste aanpak! Onze ervaring is dat hoe beter het ontslag aan de voorkant wordt aangepakt hoe sneller een ontslag voor beide partijen (vaak ook goedkoper) rond komt. En hier willen we je graag bij gaan helpen. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Het ontslag van een werknemer op de juiste manier afhandelen?

Zo kan je van je werknemer af zonder dossier | E-book Ontslaghulp voor Werkgevers

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.