LINDA EN WILLIANNE-63
Gepubliceerd op 9 januari 2024
Ziek na ontslag met wederzijds goedvinden

Help! Mijn werknemer is ziek geworden na ontslag met wederzijds goedvinden. Ben ik nog (financieel) verantwoordelijk voor mijn inmiddels ex-werknemer? Zijn er rechten of plichten waar ik rekening mee moet houden? In deze blog geven we je hier antwoord op. Er zijn namelijk een aantal criteria die duidelijk maken of je nog verantwoordelijk bent voor je zieke ex-werknemer of niet.

Mijn ex-werknemer is ziek geworden binnen vier weken na ontslag met wederzijds goedvinden

Allereerst is het belangrijk dat wanneer een ex-werknemer ziek is geworden na ontslag met wederzijds goedvinden, deze geen beroep meer kan doen op het eerdere dienstverband. De ex-werknemer kan dus niet automatisch weer in dienst treden. Als er een vaststellingsovereenkomst is getekend, blijft deze in stand. 

Nawerking

Wordt je ex-werknemer ziek als het dienstverband is beëindigd, dan heeft deze in beginsel geen recht op ziekengeld. Wordt je ex-werknemer ziek binnen vier weken (28 dagen) nadat deze uit dienst is gegaan óf na de einddatum die in de vaststellingsovereenkomst is benoemd? Dan kan de ex-werknemer recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Dit wordt nawerking genoemd. Jij als voormalig werkgever blijft financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslasten via de gedifferentieerde premie WHK. Heeft de ex-werknemer na de Ziektewet-uitkering recht op een WGA-uitkering, dan kan de schadelast maximaal 12 jaar duren als je eigenrisicodrager bent voor de WGA. Wordt de ex-werknemer ziek tijdens onbetaald verlof? In dat geval is er geen recht op een Ziektewet-uitkering.

Wanneer geldt nawerking niet?

Nawerking, en dus de financiële verantwoordelijkheid voor jou als voormalig werkgever, geldt niet als de ex-werknemer ziek wordt binnen vier weken na einde dienstverband en al direct elders een baan heeft óf in die vier weken al recht heeft op een WW-uitkering. Valt de ex-werknemer uit bij een nieuw dienstverband, dan is de nieuwe werkgever financieel verantwoordelijk. Wordt de ex-werknemer ziek vanuit een WW-uitkering, ook vanaf de eerste dag dat de WW-uitkering ingaat, dan heeft hij na de wachttijd van 13 weken (die weken ervoor loopt de WW-uitkering door) recht op een Ziektewet-uitkering als hij aan de vereisten voldoet. 

Mijn plichten als voormalig werkgever als er sprake is van nawerking 

Is er sprake van nawerking, dan ben jij financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslasten. Of je verantwoordelijk bent voor de re-integratie van de zieke ex-werknemer, hangt er vanaf of je publiek verzekerd bent bij UWV óf Ziektewet-eigenrisicodrager bent. 

Ben je publiek verzekerd, dan is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-werknemer. Zij schakelen een verzekeringsarts in en dragen de kosten voor re-integratie. Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan neemt het UWV de re-integratie niet over. In dat geval ben je zelf verantwoordelijk om de re-integratie te begeleiden gedurende het (langdurig) verzuim van de ex-werknemer en te voldoen aan de re-integratie-inspanningen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter. 

Tips voor werkgevers

Natuurlijk is het belangrijkste dat je er als werkgever alert op bent dat je werknemer niet ziek uit dienst gaat zonder dit te melden. Gaat de werknemer ‘gezond’ uit dienst door een ontslag met wederzijds goedvinden, vraag je werknemer dan of hij al een nieuwe, betaalde baan heeft gevonden óf dat hij een WW-uitkering heeft aangevraagd bij UWV. Mocht de werknemer nog geen nieuw dienstverband hebben, dan kan je je werknemer ondersteunen en informeren over de aanvraag van een WW-uitkering.

Het is voor veel ex-werknemers niet duidelijk dat zij tot vier weken na het ontslag met wederzijds goedvinden onder de regeling van nawerking vallen, tenzij er direct een nieuw dienstverband aanvangt óf er recht is op een WW-uitkering. Wij adviseren altijd om dit bespreekbaar te maken en op te laten nemen in de vaststellingsovereenkomst. Er zal een bepaling moeten worden opgenomen waarin wordt benoemd wat de ex-werknemer moet doen wanneer hij ziek wordt binnen vier weken na einde dienstverband. Is de werkgever Eigenrisicodrager, dan kan de bepaling worden uitgebreid met de re-integratieverplichting en hoe deze is vormgegeven.

Mijn ex-werknemer is ziek geworden na meer dan vier weken na ontslag met wederzijds goedvinden

Wordt de ex-werknemer later dan vier weken (28 dagen) na uitdiensttreding ziek? Dan gelden eerder genoemde regels niet voor jou als voormalig werkgever en zal de ex-werknemer vanuit de WW-uitkering instromen in de Ziektewet óf is er sprake van 104 weken loondoorbetalingsverplichting bij de nieuwe werkgever. 

Belangrijke zaken bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst

Op het moment dat er een vaststellingsovereenkomst wordt getekend, is het in de praktijk het meest handig dat de werknemer gezond is óf beter is gemeld. Of een herstelmelding wel of niet handig is, ligt aan de situatie. Dit is maatwerk. Om te voorkomen dat je hierna nog risico’s loopt, kunnen wij altijd een side letter voor je opstellen omtrent ziekteverzuim die als toevoeging dient op de vaststellingsovereenkomst. 

Echter, wij hebben niet in de hand hoe het verder gaat na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Het kan zo zijn dat de werknemer bijvoorbeeld onverwachts een ernstige diagnose krijgt of een ongeval waarbij hij in het ziekenhuis belandt. Wanneer dit gebeurt voor de einddatum in de vaststellingsovereenkomst dan mag de werknemer zich alsnog ziek melden. De werkgever zal de werknemer in dit geval dan alsnog ziek uit dienst gaan melden en het UWV zal beslissen of de werknemer dan recht heeft op een Ziektewet-uitkering.

Wanneer je een dienstverband wilt beëindigen als een werknemer (nog) ziek is, is het van groot belang om eerst contact met ons op te nemen. Tijdens ziekte geldt in principe een ontslagverbod gedurende de eerste 2 ziektejaren, maar als een werknemer ziek is door een werksituatie en bij een andere werkgever wel in staat is om werkzaamheden te verrichten, kan het voor beide partijen gunstig zijn om een vaststellingsovereenkomst te tekenen en hierdoor afscheid van elkaar te nemen. De werknemer zal wel hersteld gemeld moeten worden. Hierbij is het uitermate belangrijk dat je dit niet op eigen houtje gaat doen, hier helpen wij je graag bij. Een ziekmelding betekent dus niet direct dat de boel op slot zit. Er zijn mogelijkheden, maar bespreek deze altijd eerst met ons. 

Inmiddels hebben wij al meer dan 1000+ succesvolle ontslagzaken onderhandeld en evenveel tevreden klanten geholpen om de werknemer succesvol te ontslaan of het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Je staat er niet alleen voor, wij helpen graag! 

Linda & Willianne van Ontslaghulp voor werkgevers

Willianne & Linda

Een ontslag kan snel rond zijn met de juiste aanpak! Onze ervaring is dat hoe beter het ontslag aan de voorkant wordt aangepakt hoe sneller een ontslag voor beide partijen (vaak ook goedkoper) rond komt. En hier willen we je graag bij gaan helpen. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Het ontslag van een werknemer op de juiste manier afhandelen?

Zo kan je van je werknemer af zonder dossier | E-book Ontslaghulp voor Werkgevers

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.