Gepubliceerd op 21 november 2023
Ziek uit dienst gevolgen werkgever

Je werknemer gaat ziek uit dienst, wat moet je nu doen? Wat zijn de (financiële) gevolgen voor jou als werkgever? In deze blog gaan we dieper in op alle mogelijkheden: ziek uit dienst met een tijdelijk contract of na 2 jaar ziekte.

Medewerker ziek uit dienst melden UWV

Als je als werkgever het tijdelijke contract van een werknemer niet verlengt en deze werknemer is ziek, dan moet je een ziek uit dienst melding bij het UWV doen. Een tijdelijk contract hoef je niet te verlengen dus het maakt niet uit of een werknemer wel of niet ziek is. In deze situatie is er geen ‘ontslagverbod’. Je mag een contract gewoon niet verlengen en van rechtswege laten aflopen. De reden van het niet verlengen mag alleen nooit ziekte zijn. Je moet als werkgever ook netjes bij het UWV melden dat een werknemer ziek uit dienst gaat.

Wanneer ziek uit dienst melden uwv

Je meldt je werknemer ziek uit dienst bij het UWV uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband. Als deze melding niet of te laat wordt gedaan kan de werkgever geconfronteerd worden met een flinke boete.

Re-integratieverslag maken

In sommige gevallen moet de werkgever ook een re-integratieverslag maken als de werknemer ziek uit dienst gaat. Of dit daadwerkelijk nodig is hangt af van de vraag hoe lang de werknemer na zijn ziekmelding nog in dienst is gebleven:

  • Als de werknemer na zijn ziekmelding korter dan 6 weken in dienst gebleven is, hoef je als werkgever geen re-integratieverslag te maken.
  • Is de werknemer na zijn ziekmelding tussen de 6 en 10 weken in dienst gebleven, dan moet je als werkgever zorgen voor een verkort re-integratieverslag.
  • Je moet zorgen voor een volledig re-integratieverslag als de werknemer na zijn ziekmelding 10 weken of langer in dienst gebleven is.

Werknemer ziek uit dienst contract onbepaalde tijd

Als een werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft dan is het eigenlijk niet toegestaan om ziek uit dienst te gaan. Er is een ontslagverbod en de werkgever heeft de plicht bij wet om 2 jaar lang de ziekte te begeleiden conform de Wet Verbetering Poortwachter.

Toch is de deur niet altijd helemaal dicht, maar hier moet samen, en met experts, heel goed over gesproken worden. Wanneer er namelijk geen chronische fysieke ziekte is en vertrek beter voor het herstel van een werknemer is, dan kunnen we in deze situaties soms toch met instemming van de werknemer een VSO (vaststellingsovereenkomst) overeenkomen.  De situatie en risico’s moeten wel heel goed worden dichtgetimmerd. Neem in dit geval altijd contact met ons op zodat wij met je mee kunnen kijken en ervoor zorgen dat jij en je werknemer geen risico lopen.

41 weken ziek melding

Op het moment dat een werknemer 41 weken ziek is, dan moet je als werkgever ook een melding maken bij het UWV. Dit betreft geen ziek uit dienst melding maar dit betreft alleen de melding dat een werknemer ziek is. Vanaf dit moment is het UWV dus op de hoogte van de ziekmelding van de werknemer en weten zij wanneer ze de brief voor de WIA aanvraag naar de werknemer moeten sturen.

Na 2 jaar ziekte uitdienst

Wanneer een werknemer na 2 jaar ziekte uitdienst gaat dan hoef je geen ziek uit dienst melding bij het UWV te doen. Deze werknemer is dan WIA gekeurd en gaat met een ziekte ontslag. Wil je meer weten over het 2 jaar ziekte ontslag? Bekijk dan ons uitgebreide blog met de verschillende stappen.

De premie ziektewet en WGA

De premies ziektewet en WGA worden beïnvloed door de instroom in de ziektewet en WIA vanuit jouw bedrijf. Deze premies zijn bedoeld om de kosten van de uitkeringen te dekken die worden verstrekt aan werknemers die ziek uit dienst gaan. De hoogte van deze premie kan worden beïnvloed door het aantal werknemers dat ziek uit dienst gaat en de duur van hun ziekteverlof. Hoe meer werknemers recht hebben op een Ziektewetuitkering, hoe hoger de premie voor de werkgever kan zijn.

Het kan alsnog financieel aantrekkelijker zijn om van een langdurig zieke het tijdelijke contract niet te verlengen. Om te beslissen of een contract wel of niet verlengd dient te worden, zal je alle aspecten tegen elkaar moeten afwegen. Elke situatie is maatwerk. Neem gratis en vrijblijvend contact op om alle mogelijkheden te ontdekken.

Binnen een maand na uitdiensttreding ziekmelding

Wanneer een werknemer binnen 28 dagen na uitdiensttreding toch ziek wordt, zal de werkgever hier ook premies over moeten betalen. In veel contracten staat tegenwoordig dat de werknemer verplicht is om een ziekmelding binnen 28 dagen na uitdiensttreding te melden. Zo ben je als werkgever goed op de hoogte en weet je voor welke werknemer premies doorbelast gaan worden. In dit geval mag je je als werkgever dus ook nog steeds bemoeien met de re-integratie en de ex-werknemer helpen om te re-integreren. Dit kan je bijvoorbeeld doen door de ex-werknemer op te roepen voor de bedrijfsarts. 

Het liefst wil je dit te allen tijde voorkomen, dus wij van Ontslaghulp voor Werkgevers, kunnen je hiermee helpen en verder adviseren.

Linda & Willianne van Ontslaghulp voor werkgevers

Willianne & Linda

Een ontslag kan snel rond zijn met de juiste aanpak! Onze ervaring is dat hoe beter het ontslag aan de voorkant wordt aangepakt hoe sneller een ontslag voor beide partijen (vaak ook goedkoper) rond komt. En hier willen we je graag bij gaan helpen. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Het ontslag van een werknemer op de juiste manier afhandelen?

Zo kan je van je werknemer af zonder dossier | E-book Ontslaghulp voor Werkgevers

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.