Gepubliceerd op 31 oktober 2023
Hoe te handelen als een werknemer na 104 weken ziekte uit dienst gaat en je WGA-eigenrisicodrager bent?

Je werknemer is 104 weken ziek en heeft inmiddels een WIA-uitkering aangevraagd. Je besluit het dienstverband te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst óf je hebt een ontslagvergunning verkregen van het UWV. Dit kan allerlei vragen oproepen, vooral als je WGA-eigenrisicodrager bent. Want niet alleen tijdens de 104 weken ziekte heb je verplichtingen, maar ook na 104 weken ziekte. In dit artikel duiken we in op de stappen die je dient te nemen om je als goed werkgever te gedragen en regie te behouden. 

Wat is een WGA-eigenrisicodrager?

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA, betekent dit dat je ervoor kiest om zelf het risico te dragen voor de kosten van een WGA-uitkering. Als WGA-eigenrisicodrager betaal je maximaal 10 jaar lang de WGA-uitkering van een (ex-)werknemer. Heb je een WGA-eigenrisicodragerverzekering afgesloten, dan betaal je hiervoor een premie aan de verzekeraar.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de re-integratie-inspanningen en de kosten die hieruit voortvloeien. Dit geldt niet alleen voor werknemers die (deels) in dienst blijven en recht hebben op een WIA-uitkering, maar ook voor werknemers die uit dienst gaan en recht hebben op een WIA-uitkering. Indien je een WGA-eigenrisicodragenverzekering hebt afgesloten bij een private verzekeraar, kan het zijn dan de verzekering ook een deel van de re-integratie kosten op zich neemt. Er is hier namelijk een gezamenlijk financieel belang. Lees hier meer algemene informatie over wat een WGA-eigenrisicodrager precies is.

Niet eerder dan 104 weken het dienstverband beëindigen

Heeft je werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ook wel een vast dienstverband genoemd), mag je de arbeidsovereenkomst gedurende de eerste 104 weken ziekte niet opzeggen. Er is dan sprake van ontslagbescherming. Het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst kan, maar dit ligt heel gevoelig. Neem altijd eerst contact op met ons zodat wij de situatie kunnen bekijken en adviseren of het wel of niet verstandig is om een vaststellingsovereenkomst met een zieke werknemer te ondertekenen. Als de situatie niet goed wordt ingeschat lopen jullie beide enorme (financiële) risico’s. Lees voor meer informatie ook onze uitgebreide blog: ‘Kan ik mijn werknemer ontslaan tijdens langdurige ziekte?‘.

Zorgvuldig omgaan met zieke werknemers

Het is van groot belang om zorgvuldig om te gaan met (langdurige) zieke werknemers en werknemers die na 104 weken uit dienst gaan met een WIA-uitkering. Dit betekent niet alleen dat je zorg moet dragen voor een goede administratieve afhandeling zoals de WIA-aanvraag en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, maar ook dat je de juiste stappen neemt in de re-integratie begeleiding. Er zijn een aantal stappen die je moet doorlopen als WGA-eigenrisicodrager wanneer een werknemer ziek is, maar ook wanneer een werknemer 104 weken ziek is en de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Hieronder de te volgen stappen op een rij.

Te volgen stappen bij een ziek uit dienst treding

Stap 1: Onderdelen Werkwijzer Poortwachter

Als snel na een ziekmelding – laten we zeggen na week 3 tot 5 – start je met de stappen die in de Werkwijzer Poortwachter worden benoemd, want de probleemanalyse (het eerste onderdeel van de Werkwijzer Poortwachter) moet uiterlijk in week 6 opgesteld zijn door de arbodienst of bedrijfsarts. Gedurende de 104 weken ziekte doorloop je de onderdelen die worden benoemd in de werkwijzer. Het is van groot belang dat je de onderdelen tijdig inzet om een loonsanctie te voorkomen. Daarnaast is het prettig voor jou en voor de werknemer dat alles op tijd gebeurt, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

Ben je niet volledig op de hoogte van de onderdelen in de Werkwijzer Poortwachter? Laat je dan op tijd adviseren door de arbodienst en/of verzuim- of WGA-verzekeraar. Dit voorkomt een hoop gedoe achteraf. Veel WGA-eigenrisicodragers kiezen ervoor om de HR-afdeling te versterken met een verzuim casemanager. Deze expert is verantwoordelijk voor de verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Stap 2. Melding dat werknemer ziek is

Bij de meeste verzekeraars meld je een werknemer ziek als hij/zij 26 weken ziek is. Een aantal verzekeraars wijken hiervan af en willen de ziekmelding rond week 40 ontvangen. Vanaf dit moment zal de verzekeraar het dossier monitoren op instroomrisico WIA. De ene verzekeraar is hier pro-actiever in dan de andere verzekeraar. Waarbij de ene verzekeraar alleen de einde wachttijd (=104 weken ziekte) monitort, om de WIA-toekenningsbeschikking verzoekt en wellicht wel een bezwaarprocedure start, speelt de andere verzekeraar al vroegtijdig gedurende het verzuim in op de situatie en denkt mee om de instroom te beperken. Denk hierbij aan het inzetten van interventies.

Stap 3. Aanleveren van documenten

Werknemers die 88 weken ziek zijn krijgen een brief van het UWV thuis dat zij de WIA-aanvraag kunnen doen. De WIA-aanvraag moet uiterlijk in de 93ste ziekteweek ingediend zijn bij het UWV. Het te laat indienen van de WIA-aanvraag kan financiële gevolgen hebben voor jou en de werknemer. Het is daarom belangrijk dat jij je werknemer ondersteunt in het aanleveren van de juiste documenten. Zorg dan ook dat je het re-integratieverslag op tijd (laten we de 88ste ziekteweek aanhouden) klaar hebt liggen. Jij kan als werkgever de re-integratie stukken digitaal aanleveren aan het UWV, maar je werknemer kan er ook voor kiezen om de re-integratie stukken per aangetekende post te versturen samen met de medische documenten. 

Stap 4. WIA-beslissing

Nadat het UWV de WIA-keuring heeft uitgevoerd volgt er een WIA-beslissing. In deze beslissing laat het UWV weten of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering en voor hoeveel procent de werknemer is afgekeurd. Het UWV zal deze beslissing naar zowel jou als de werknemer versturen. Het is van groot belang dat je deze beslissing na ontvangst direct naar je verzekeraar stuurt. Dit i.v.m. dossieropbouw en de bezwaartermijn van zes weken na dagtekening. 

Heeft de werknemer recht op een WGA-uitkering (tussen de 35 en 100% arbeidsongeschikt) en valt de werknemer onder het WGA-eigenrisico dan is er voor jou schade. Heeft de werknemer recht op een IVA-uitkering (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt) dan komen de kosten niet voor jouw rekening. Het UWV draagt deze kosten. Ook de re-integratie begeleiding stopt direct. 

Stap 5. Einde arbeidsovereenkomst

Nadat de WIA-beslissing is ontvangen, is er zekerheid voor werkgever en werknemer. Het dienstverband kan worden beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst of ontslagvergunning die aangevraagd dient te worden bij het UWV. Een werknemer die twee jaar ziek is geweest heeft – net als een gezonde werknemer die uit dienst gaat – recht op de wettelijke transitievergoeding

Voor de transitievergoeding kan je een compensatie aanvragen bij het UWV. Het UWV compenseert de transitievergoeding tot 104 weken ziekte. Vraag de compensatie binnen zes maanden nadat je deze volledig hebt betaald aan bij het UWV. Kies je ervoor om de werknemer langer in dienst te houden – ook al voert de werknemer geen werkzaamheden meer uit en is hij/zij langer dan 104 weken ziek – dan loopt de transitievergoeding op. Elke maand dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, zal je zelf moeten betalen. 

Ons advies is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen na 104 weken ziekte, tenzij er een loonsanctie is opgelegd, de werknemer nog deels werkzaam is of de verwachting is dat de werknemer binnen 26 weken volledig herstelt (bij een ontslagvergunning). Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan met een ontslagvergunning of middels een vaststellingsovereenkomst. Bij deze tweede optie is het belangrijk dat je goede afspraken maakt met je werknemer zodat de overeenkomst volledig wordt opgesteld. Wij kunnen je hierbij helpen. 

Let op: vanwege de achterstanden waar het UWV mee kampt kan het zijn dat de WIA-beslissing op zich laat wachten. Dit hoeft niet te betekenen dat er niet overgegaan kan worden tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Na 104 weken ziekte mag je altijd overgaan tot ontslag. Neem voor meer informatie, advies en hulp gratis en vrijblijvend contact met ons op.

 

Stap 6. Betalen van de WIA-uitkering

We hebben het al een aantal keren aangegeven, maar als WGA-eigenrisicodrager betaal je maximaal 10 jaar de WGA-uitkering. Elke maand stuurt het UWV een verhaalsnota waarop staat wat je moet betalen. Deze verhaalsnota dien je in bij de verzekeraar. In de meeste gevallen betaalt de verzekeraar rechtstreeks aan het UWV en betaalt het UWV aan de (ex-)werknemer. Heeft de (ex-)werknemer inkomsten uit arbeid? Dan zal dit jaarlijks worden verrekend door middel van een naverrekening. 

Stap 7. Re-integratie inspanningen

Het maakt niet uit of de werknemer nog in dienst is of dat het inmiddels een ex-werknemer is, zolang het recht op een WGA-uitkering bestaat, ben je maximaal 10 jaar na WGA-toekenning verplicht om je in te spannen voor de re-integratie van de werknemer. 

Is de werknemer nog in dienst, dan is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden

In het kader van goed werkgeverschap is het belangrijk om je werknemer te blijven begeleiden en voldoende tools te bieden om het herstel te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door de werknemer eens in de zoveel tijd op te laten roepen door de bedrijfsarts en te monitoren of de werkzaamheden passend zijn. Ook kan je in gesprek gaan met de werknemer om te zien of hij/zij behoefte heeft aan een hulpmiddel of interventie (denk aan bijvoorbeeld: hulp voor mentale problematiek, begeleiding in schuldhulp of  privé-werk balans). Twijfel je aan de inzet van de juiste interventie, dan kan je hierover altijd in gesprek gaan met de verzekeraar of bedrijfsarts. 

Is de werknemer uit dienst? Dan is het nog belangrijker om op de hoogte te blijven van de re-integratie en de ex-werknemer niet uit het oog te verliezen. Hoe langer een ex-werknemer arbeidsongeschikt is, niet werkzaam is en recht heeft op een WGA-uitkering, hoe meer geld de ex-werknemer kost. In principe is de WGA-eigenrisicodragenverzekering hier verantwoordelijk voor. Zij monitoren periodiek hoe het gaat met de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer en zetten passende interventies uit. De interventies worden in de meeste gevallen met jou afgestemd, ook wat betreft de (co)financiering van deze interventies. 

Kortom: er komt heel wat kijken bij een zieke- en arbeidsongeschikte werknemer en ex-werknemer. De verplichtingen houden niet op op het moment dat een werknemer uit dienst gaat. Juist dan is het nog belangrijker om de regie te behouden en de ex-werknemer niet uit het oog te verliezen! 

Laat je informeren voordat je een arbeidsovereenkomst beëindigd na twee jaar ziekte

Ben je WGA-eigenrisicodrager, is je werknemer twee jaar ziek en wil je overgaan tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? In dat geval is het altijd verstandig om een ontslagexpert in te schakelen. Het moet voor beide partijen juist en eerlijk zijn. Wij van Ontslaghulp voor Werkgevers zijn experts op het gebied van ontslag en alles wat hierbij komt kijken. Wij begeleiden je bij het opstellen van de beste vaststellingsovereenkomsten waardoor alle partijen hier het beste uitkomen. Neem contact met ons op om een vrijblijvend gesprek in te plannen.

Linda & Willianne van Ontslaghulp voor werkgevers

Willianne & Linda

Een ontslag kan snel rond zijn met de juiste aanpak! Onze ervaring is dat hoe beter het ontslag aan de voorkant wordt aangepakt hoe sneller een ontslag voor beide partijen (vaak ook goedkoper) rond komt. En hier willen we je graag bij gaan helpen. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Het ontslag van een werknemer op de juiste manier afhandelen?

Zo kan je van je werknemer af zonder dossier | E-book Ontslaghulp voor Werkgevers

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.