Drie manieren waarop je een werknemer kunt ontslaan!

Het kan zijn dat je als werkgever ontslag ontzettend lastig en ingewikkeld vindt. Wat moet er gebeuren? Wat is er mogelijk en hoe pak je dit aan? In deze blog leggen wij je de drie manieren van een ontslag uit. Een ontslag kan via een rechter, een ontslagvergunning UWV of via een vaststellingsovereenkomst. 

Wanneer ontsla je een werknemer via de (kanton)rechter?

Een ontslag via de rechter kan niet zomaar. Je moet voldoen aan een ontslaggrond. 

De volgende ontslaggronden zijn er:

a: Bedrijfseconomische redenen
b: Langdurige arbeidsongeschiktheid
c: Frequent ziekteverzuim
d: Disfunctioneren
e: Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
f:  Werkweigering wegens gewetensbezwaren
g: Verstoorde arbeidsverhouding
h: Andere omstandigheden
i:  De cumulatie grond (is een combinatie uit bovenstaande)

Voor het aantonen van disfunctioneren moet je bijvoorbeeld een flink dossier hebben opgebouwd van diverse verslagleggingen om aan te tonen dat er intensief aan verbetering is gewerkt. In de praktijk is het dan ook veel werk om met een goed dossier bij de rechter te komen die ook echt zorgt voor een ontslag. Een ontslag bij een rechter kan alleen als je er alles aan hebt gedaan om dit ontslag te voorkomen en het niet meer langer kan en gaat. Het moet ‘aannemelijk’ en ‘logisch’ zijn dat partijen gewoon niet meer met elkaar verder kunnen. 

Wat zijn de nadelen van een ontslag via de rechter?

Een ontslag via de rechter kost vaak veel geld en tijd en de uitkomst is altijd onzeker. Een rechter gaat altijd kijken of er een compromis gesloten kan worden. Qua kosten moet je al snel denken aan minimaal € 5.000,00. De onzekere factor van deze route is de duur van de hele zaak. Gaat de tegenpartij flink in het verweer dan kunnen de kosten oplopen. Uiteindelijk gaat de rechter bepalen welke ontslagvergoeding je moet betalen. Je hebt via deze weg dus eigenlijk weinig zelf in handen. Deze weg zou ik je alleen adviseren wanneer je er met een vaststellingsovereenkomst niet uit bent gekomen. Zorg er voor dat je ondertussen wel een goed dossier opbouwt zodat je uiteindelijk via de rechter alsnog van iemand af kunt komen. 

Wanneer ontsla je een werknemer via de ontslagvergunning bij het UWV?

Een ontslag via het UWV kan in twee situaties namelijk bij langdurige ziekte (meestal na 2 jaar ziekte tenzij je een loonsanctie krijgt dan kan dit langer zijn) of bij bedrijfseconomische redenen. 

Hoe werkt een ontslagvergunning UWV?

Je vraagt het UWV toestemming voor het ontslag van je werknemer. Het UWV is een onvoorspelbaar orgaan en je weet vooraf nooit zeker of je die ontslag toestemming krijgt. 

Voorbeeld: bij toestemming voor een 2 jaar ziekte ontslag moet er bijvoorbeeld geen herstel mogelijk zijn binnen de komende 26 weken. 

Wanneer je wegens bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan moet je bijvoorbeeld je slechte cijfers laten zien of je afspiegelingsbeginsel. 

Het afspiegelingsbeginsel is een verplichte wettelijke methode waarop je werknemers hoort te selecteren voor ontslag, zodat de juiste werknemer geselecteerd wordt voor het ontslag. Vervolgens geeft het UWV enkel toestemming of dit mag. Hierbij moet je standaard de juiste opzegtermijn hanteren en de wettelijke transitievergoeding betalen aan de werknemer. 

Wat zijn de nadelen van een ontslag via een ontslagvergunning UWV?

  • Door de grote achterstanden bij het UWV kan een ontslagvergunning lang duren, dit houdt de boel op. 
  • Je hebt geen zekerheid of je de (toestemming) ontslagvergunning krijgt.
  • Bij 2 jaar ziekte is het nadeel dat je dan een opzegtermijn moet hanteren waarbij je dus meer transitievergoeding moet betalen. In een vaststellingsovereenkomst hoef je namelijk na 2 jaar ziekte geen opzegtermijn te hanteren. 

Wanneer kan je een werknemer ontslaan met een vaststellingsovereenkomst?

Eigenlijk kun je een werknemer altijd een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Je mag samen afspraken maken over de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst. Je bent beiden vrij om dit te tekenen. Zodra er twee handtekeningen onder deze vaststellingsovereenkomst staat is de arbeidsovereenkomst ontbonden. Hiermee is er een ontslag met wederzijds goedvinden. 

In een vaststellingsovereenkomst kan en mag je met elkaar afspreken wat je maar wilt. Je wilt als werkgever natuurlijk dat dit goed gebeurt en dat alles netjes geregeld is voor beiden partijen. Denk aan de juiste opzegtermijn en de juiste voorwaarden om een WW aan te kunnen vragen. Eventuele fouten in een vaststellingsovereenkomst kunnen grote gevolgen hebben voor jou als werkgever en dit moet je niet willen. Je wilt niet dat het UWV beslist dat je je werknemer gewoon terug hoort te nemen omdat er iets niet goed is gedaan. Schakel daarom altijd hulp in. 

In onze andere blog ‘wat is een vaststellingsovereenkomst?’ leggen we alles zeer uitgebreid uit. Wanneer je werknemer bijvoorbeeld ziek is denken veel werkgevers dat je de zieke werknemer niet kunt ontslaan. In sommige situaties zijn er toch mogelijkheden om een zieke werknemer te ontslaan. Wanneer je werknemer bijvoorbeeld zwanger is ligt het aan de reden van het ontslag wanneer iets wel of niet zou kunnen. Deze situaties betreffen altijd maatwerk. 

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst?

Wij zien geen nadelen aan een vaststellingsovereenkomst en adviseren iedereen om het altijd via deze weg op te lossen.

  • Dit is namelijk de goedkoopste en snelste weg naar een ontslag. 
  • Met een gegarandeerd ontslag zodra er twee handtekeningen staan. 
  • Je kunt in een vaststellingsovereenkomst alles vastleggen. Dus ook zaken over geheimhouding, concurrentiebeding, relatiebeding, nevenwerk, studieschulden en ga zo maar door. 

Van cruciaal belang hoe je een vaststellingsovereenkomst over de bühne brengt!

Maar let op.. wanneer je een slecht eerste ontslagvoorstel neerlegt of bijvoorbeeld het ontslaggesprek onhandig aanpakt dan zal het ontslagtraject moeizaam verlopen, mogelijk niet lukken en/of veel duurder uitpakken. 

Zorg er dus, samen met ons, voor dat je goed voorbereid bent. Samen bereiden we het gesprek voor en zorgen we ervoor dat je werknemer met de juiste informatie de deur uitloopt. 

Ben je als werkgever bewust van je rol en schakel de juiste hulp in zodat je het direct goed doet. 

Hoe beter het ontslag aan de voorkant wordt aangepakt, hoe sneller en goedkoper een ontslag rond is!