Aan welke eisen moet ik voldoen om iemand te ontslaan na 2 jaar ziekte
Gepubliceerd op 26 september 2023
Kantonrechtersformule of transitievergoeding: welke wordt nu gebruikt?

Wanneer het gaat om ontslagvergoedingen, staan werkgevers en werknemers vaak voor de keuze tussen twee belangrijke opties: geef ik mijn werknemer een wettelijke transitievergoeding of is het noodzakelijk dat er een hogere ontslagvergoeding komt? We zien in de praktijk dat er nog vaak gerefereerd wordt aan de kantonrechtersformule. Alle ontslagvergoedingen hebben als doel om werknemers te compenseren bij ontslag, maar slechts één van de opties wordt nog gebruikt. In dit artikel bekijken we de overgang van de kantonrechtersformule en de transitievergoeding en alle impact die het heeft gehad.

Wat is de kantonrechtersformule?

De kantonrechtersformule is lange tijd gebruikt als een methode om de ontslagvergoeding te berekenen. Deze formule hield rekening met factoren zoals het aantal dienstjaren, de leeftijd van de werknemer en de zogenaamde correctiefactor. Het doel was om een rechtvaardige vergoeding te bieden voor het verlies van inkomen en werkzekerheid. De kantonrechtersformule is hier zeker in geslaagd maar heeft plaats moeten maken voor een nieuwe vorm van ontslagvergoeding: de transitievergoeding.

Waarom de overgang van kantonrechtersformule naar de transitievergoeding?

De overgang van de kantonrechtersformule naar de transitievergoeding was een belangrijke verschuiving in het Nederlandse arbeidsrecht, ingevoerd door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015. Deze verandering werd om verschillende redenen doorgevoerd en had als doel het ontslagrecht te moderniseren, vereenvoudigen en meer in lijn te brengen met de veranderende arbeidsmarkt. De belangrijke redenen achter deze overgang zijn:

1. Modernisering van het ontslagrecht

De kantonrechtersformule, hoewel jarenlang gebruikt, werd als complex en soms subjectief ervaren. Het vaststellen van ontslagvergoedingen was afhankelijk van verschillende variabelen en interpretaties, wat kon leiden tot inconsistenties en onvoorspelbaarheid. Met de transitievergoeding werd beoogd een eenvoudiger en meer gestandaardiseerde methode te introduceren om ontslagvergoedingen te berekenen.

2. Uniformiteit en voorspelbaarheid

Een van de doelen van de transitievergoeding was het creëren van meer uniformiteit en voorspelbaarheid in het proces van ontslag en de daarbij behorende vergoeding. Werknemers en werkgevers hebben nu een duidelijke en consistente berekeningsmethode die gebaseerd is op de dienstjaren en leeftijd van de werknemer.

3. Aanpassing aan veranderende arbeidsmarkt

Met de opkomst van flexibele arbeidsvormen en kortere dienstverbanden werd de noodzaak voor een modernere en flexibelere ontslagregeling steeds duidelijker. Je kan niet de oude kantonrechtersformule blijven gebruiken nu werknemers steeds meer ‘jobhoppen’ en niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst blijven. De transitievergoeding is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten, ongeacht de duur ervan, waardoor het beter aansluit bij de flexibiliteit van de moderne arbeidsverhoudingen.

4. Focus op duurzame inzetbaarheid

De transitievergoeding heeft een expliciete focus op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het geld dat wordt ontvangen bij ontslag kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld scholing en omscholing, wat de overgang naar nieuw werk vergemakkelijkt en de kansen op werkverlies verkleint. Dit is uiteraard in de theorie zo vastgelegd. In de praktijk wordt het ontvangen geld vaak voor andere doeleinden gebruikt. Dit mag de werknemer zelf bepalen.

5. Vereenvoudiging van procedures

De transitievergoeding is niet alleen eenvoudiger te berekenen, maar heeft ook geleid tot vereenvoudiging van procedures bij ontslag. Er zijn duidelijke regels voor het betalen van de vergoeding en in sommige gevallen zijn werkgevers zelfs verplicht om ook outplacementbegeleiding aan te bieden.

6. Kostenbeheersing

Voor werkgevers heeft de transitievergoeding het voordeel van kostenbeheersing. De berekening is duidelijker en voorspelbaarder, wat werkgevers in staat stelt om financiële reserves te plannen en de financiële gevolgen van ontslag beter te beheren.

Vergelijking: kantonrechtersformule of transitievergoeding

We kunnen de kantonrechtersformule en transitievergoeding op de volgende criteria vergelijken:

  • Berekeningsmethode: de kantonrechtersformule gebruikt meerdere variabelen, terwijl de transitievergoeding voornamelijk afhankelijk is van dienstjaren.
  • Hoogte van de vergoeding: de kantonrechtersformule kon soms hogere vergoedingen opleveren dan de transitievergoeding, vooral voor langdurig dienstverband.
  • Voorspelbaarheid: de transitievergoeding heeft een vaste berekeningsmethode, waardoor het resultaat voorspelbaarder is dan de kantonrechtersformule.
  • Overgang naar nieuw werk: de transitievergoeding is specifiek gericht op het vergemakkelijken van de overgang naar nieuw werk, terwijl de kantonrechtersformule breder is in de doelstellingen.

Kantonrechtersformule of transitievergoeding? Altijd de transitievergoeding

Tegenwoordig wordt de kantonrechtersformule nergens meer gebruikt. Vergeet deze formule dus. Als een ontslagvergunning, UWV of rechter bij het ontslag wordt betrokken, zal altijd de transitievergoeding worden gebruikt. 

Bij een vaststellingsovereenkomst ontslag kan je natuurlijk wel ieder bedrag met elkaar afspreken wat je zelf wilt. Theoretisch zou hier een kantonrechtersformule uit kunnen komen maar dit is achterhaald en is niet meer toepasbaar. Het is verstandig om de kantonrechtersformule helemaal uit je systeem (en de systemen van HR) te verwijderen en je volledig te focussen op de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt overal in het arbeidsrecht gebruikt als uitgangspunt.Dit is de basis waar je vanuit gaat als je “oordeelt’’ over een ontslagvergoeding en waar je gezien de situatie recht op hebt, of aanspraak op wilt maken.

Raadpleeg een expert

Weet je nog niet precies hoe je de transitievergoeding moet berekenen? Of twijfel je om een vaststellingsovereenkomst te laten opstellen om je werknemer te gaan ontslaan? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen je met alle aspecten rondom ontslag helpen. Regel het vanaf het eerste moment goed zodat jij, het bedrijf en je werknemer geen extra stress en moeilijkheden te verduren krijgen. Een ontslag waarin wij je adviseren en helpen is vaak beter, goedkoper en sneller rond dan wanneer je zelf een vaststellingsovereenkomst probeert op te stellen. Niet voor niets hebben wij al tientallen werkgevers geholpen met het beste ontslag. Bekijk onze fantastische reviews maar eens.

Linda & Willianne van Ontslaghulp voor werkgevers

Willianne & Linda

Een ontslag kan snel rond zijn met de juiste aanpak! Onze ervaring is dat hoe beter het ontslag aan de voorkant wordt aangepakt hoe sneller een ontslag voor beide partijen (vaak ook goedkoper) rond komt. En hier willen we je graag bij gaan helpen. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Het ontslag van een werknemer op de juiste manier afhandelen?

Zo kan je van je werknemer af zonder dossier | E-book Ontslaghulp voor Werkgevers

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.